Tietosuojaseloste

1. Rekisteri

www.maankuljetusjyvaskyla.fi -asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjä

Honko Investments Oy (3181559-5), Volmarinkatu 4 A 4, 40720 Jyväskylä 

Puhelin: 045 783 573 18

Sähköposti: toimisto@maankuljetusjyvaskyla.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Juho Honkonen, Honko Investments Oy, Volmarinkatu 4 A 4, 40720 Jyväskylä

Puhelin: 045 783 573 18

Sähköposti: toimisto@maankuljetusjyvaskyla.fi

4. Tietosuojavastaava

Juho Honkonen, Honko Investments Oy, Volmarinkatu 4 A 4, 40720 Jyväskylä

Puhelin: 045 783 573 18

Sähköposti: toimisto@maankuljetusjyvaskyla.fi

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:

1. Yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteeseen liittyvä viestintä ja markkinointi, kehittäminen ja seuranta.

2. Viestinnän, myynnin, markkinoinnin ja palveluiden kohdentaminen sekä kontakti- ja asiakashistorian hallinta.

3. Luottotietojen tarkastaminen, laskutus sekä maksujen valvonta ja perintä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Tiedot kerätään käyttäjän suostumuksella.

6. Rekisterin tuotesisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

7. Tietojen säilytysaika

Lomakkeella annetut tiedot säilytetään niin kauan, kuin niitä tarvitaan asiakkaan ja Maankuljetus Jyväskylän (Honko Investments Oy:n) välisen suhteen ylläpitämiseksi.

 

8. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Rekisteriin tulevat tiedot tulevat asiakkaalta itseltään www.maankuljetusjyvaskyla.fi:n tai muuta kautta annettuina.

 

9. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti yrityksen ulkopuolelle. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

 

10. Tietojen siirto EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai EFTA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Shopping Cart